14/01/2022 by Poduzetni Limac 0 Comments

SCAMPER – metoda rješavanja poduzetničkih problema

Poduzetnost je sposobnost pojedinca da pretvara ideje u djelo.

Prema Nacionalnom kurikulumu, poduzetnost je definirana kao osobna vrijednost pojedinca. To je vrijednost koja se ostvaruje na kreativan, konstruktivan, odgovoran i inovativan način i koja nas potiče na prilagodbu na promjenjive okolnosti u našim životima. Ministarstvo znanosti i obrazovanja prepoznalo je poduzetnost kao jednu od ključnih kompetencija koju djeca trebaju razvijati kroz formalni sustav odgoja i obrazovanja. Ona je isto tako potrebna svakom građaninu kako bi se mogao (samo)zaposliti i osobno razvijati u današnjem društvu. Poduzetničke vještine podrazumijevaju sposobnost planiranja, organiziranja i vođenja procesa, sposobnost razumnog preuzimanja rizika, sposobnost iskorištavanja prilika i svjesnost o cjelovitosti rada.

SCAMPER metoda

SCAMPER je akronim za pitanja koja pobuđuju interes i razmišljanje o rješenju problema. Setom od sedam pitanja pokušava se potaknuti kako razmišljati na inovativan način i kako sagledati problem iz različitih perspektiva.

Kako koristiti SCAMPER?
  • 1. Iskoristite proizvod ili uslugu koja vam je poznata. To može biti proizvod, usluga ili čak ideja koja vam je poznata već od ranije te ćete ju lagano unaprijediti primjenom ove tehnike. Može i poslužiti kao odskočna daska za razvoj novih ideja, planova ili proizvoda.
  • 2. Prođite kroz set od 7 pitanja SCAMPER metode.
  • 3. Primijenite pitanja na bilo koji aspekt koji ima veze s vašim proizvodom, uslugom ili idejom koju pokušavate razviti.
  • 4. Sada, ponovno pogledajte zapisane odgovore. Ističe li se jedan odgovor od svih ostalih? Može li on biti primjenjivo rješenje? Mogu li ostala poslužiti kao kreativno rješenje na vaš problem?
  • 5. Dodatno istražite nove ideje.

Primjeri

SCAMPER/zamijeni – zamijeni jedan element koji već postoji nečim novim

COMBINE/spoji – pretvori stare ideje u novi proizvod ili uslugu

ADAPAT/prilagodi – prilagodi dimenzije

MODIFY/modificiraj – promjeni perspektivu iz koje promatraš

PUT to another use/predloži drugu namjenu – promijeni svrhu ili namjenu

ELIMINATE/ukloni – ukloni sve što je nepotrebno

REVERSE/promijeni redoslijed – rastavi pa presloži