02/02/2022 by Poduzetni Limac 0 Comments

Vrednovanje

Vrednovanje je pojam koji se često spominje u sustavu odgoja i obrazovanja, ali u širem smislu vrednovanje je postupak koji svatko od nas primjenjuje gotovo svakodnevno.

Kada odlazite u dućan i kupujete kavu vjerojatno razmišljate vrijedi li ta kava onoliko koliko košta. Ili recimo kada tražite posao i čitate koji su uvjeti za prijavu procjenjujete zadovoljavate li vi sve kriterije. Vjerovali ili ne, u oba slučaja vi zapravo vrednujete. U slučaju kave vrednujete omjer uloženo-dobiveno dok u drugom slučaju vrednujete sami sebe.

Vrednovanje u školi

U školskom okruženju vrednovanje je postupak kojim procjenjujemo gdje se učenik nalazi (iz perspektive znanja, stavova, vještina)  u odnosu na postavljene ciljeve. Drugim riječima, vrednovanjem ćemo saznati koliko je ostvaren cilj koji smo postavili.

Prema Nacionalnom kurikulumu za osnovnoškolski odgoj i obrazovanje razlikujemo vrednovanje za učenje (pomoć u regulaciji procesa učenja), vrednovanje kao učenje (samovrednovanje i vršnjačko vrednovanje) i vrednovanje naučenog (konačna ocjena). 

Vrednovanje mogu provoditi drugi, a može ga provoditi i sam učenik.

Vršnjačko vrednovanje

Vršnjačko vrednovanje je povratna informacija o učenju koju djeca dobivaju od drugih, svojih vršnjaka. Uz vrednovanje učitelja vršnjačko vrednovanje je dopuna koja pomaže djetetu objektivnije procijeniti svoje učenje te da uči kako davati konstruktivne povratne informacije.

Da bi vršnjačko vrednovanje bilo uspješno potrebno je postaviti neka pravila:

  1. Poštujemo jedni druge. Bitna je uljudna komunikacija i da nema korištenja neprimjerenih izraza ili vrijeđanja.
  2. Kod davanja povratne informacije važno je da bude konkretna. Djeca se trebaju osvrnuti na konkretna znanja i ponašanja koja su primijetili.
  3. Povratna informacija nije osobna. Ona služi da se poboljšamo kao učenici, a ne govore o nama kao o osobi.
  4. Komplimenti su jednako dobrodošli kao i konstruktivna kritika. Najbolje bi bilo kada bi bio podjednak omjer komplimenata i kritike.

Samovrednovanje

Samovrednovanje je postupak kojim dijete samo procjenjuje svoje znanje, vještine i sposobnosti. Kroz procjenu svojih jačih i slabijih strana dijete može odrediti na čemu treba više raditi, a na čemu manje.

Takva vrsta vrednovanja posebno je vrijedna. Dijete tako razvija svoje vještine kritičkog mišljenja i preuzima veću odgovornost za vlastiti proces učenja, a znamo da je preuzimanje odgovornosti jedna od važnih poduzetničkih osobina. Preuzimanje odgovornosti vodi također povećanju samostalnosti kod djece.

S vremenom i vježbom djeca mogu objektivno sagledati sebe i svoje mogućnosti. Lakše će prepoznati u čemu su dobri i usmjeravati se u tom smjeru. Upravo u tome će se možda skrivati neka poduzetna ideja i prilika za naše polaznike.

Vrednovanje i samovrednovanje važan su dio procesa učenja u Poduzetnim limačima. Djeca će učiti procijeniti sebe i druge te promatrati razvoj važnih poduzetničkih vještina u grupi uz pomoć Čarobnog plašta koji će sadržavati njihove super-moći (osobine, vještine, sposobnosti). Na taj način razvijat će samostalnost, samopouzdanje, kritičko mišljenje, sposobnost procjene i samoprocjene. Ako želite da to bude i vaše dijete, javite nam se i upišite svoje dijete na program Poduzetnih limača već danas!

Izvor slika: https://unsplash.com/